Чрез използване на Онлайн магазин, собственост на „КОНТРАСТ АС" ООД,  ЕИК 126730388, със седалище и адрес на управление гр. Хасково,бул.”Васил Левски”№ 68, представлявано от УПРАВИТЕЛЯ Станислав Пилев Тодев.


Този Договор при общи условия  се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които и когато пазаруват в Онлайн Магазина на „КОНТРАСТ АС”ООД чрез уебсайта www.contrast.bg


Изрично посочваме, че следва да ги прочетете внимателно, преди пускането на Вашата поръчка, и Ви съветваме да отпечатате копие за бъдеща справка.


Когато заявявате поръчката си за пазаруване в Онлайн магазина на „КОНТРАСТ АС”ООД  с подаването й Вие декларирате, че сте се съгласили и сте приели условията на този Договора, че сте направили декларациите на Потребителя, съдържащи се в този Договор, и че сте приели и сте се съгласили с Условия за ползване на сайта, собственост  на  „КОНТРАСТ АС”ООД, които условия са публикувани на този интернет сайт www.contrast.bg


„КОНТРАСТ АС”ООД  си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя този Договор. В тези случаи, отношенията между Потребителят и „КОНТРАСТ АС”ООД  се уреждат съобразно Договора действащ към момента на подаване на поръчката. Клаузите на Договора за пазаруване в Онлайн магазина са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които регламентират са от изключителната юрисдикция на българските съдилища.